Bild på Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor
Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Nationella rekommendationer för trakeotomivård

Länk till LÖF