I samverkan med sektioner

Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk består av drygt 50 sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserad av ett specialområde inom omvårdnad. Här samlar vi de publikationer vi tagit fram i samarbete med våra sektioner och nätverk.

  • Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

    Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
  • Ledtal för diabetessjuksköterskor

    Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk förening för diabetologi utarbetat så kallade ledtal.