T-shirt Svensk sjuksköterskeförening behöver omvårdnad

God och nära vård

Svensk sjuksköterskeförening anser att en primärvårdsreform mer tydligt behöver ta sitt avstamp i den personcentrerade vården och befolkningens behov.

God och nära vård

Gör om utredningen om specialistsjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning.

Läs artikeln om utredningen
Ordförande Ami Hommel & Sineva Ribeiro

Omvårdnads- magasinets ledare

I Omvårdnadsmagasinets ledare kan du läsa om Svensk sjuksköterskeförenings värderingar och ståndpunkter inom aktuella områden.

Läs lederaren i Omvårdnadsmagasinet
Bild på Omvårdnadsmagasinet

Årets ledare i omvårdnad 2018

Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 tilldelas Håkan Kerrén.

Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

Publikationer

 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  16 november 2018
  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  15 november 2018
  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för ...
  Omvårdnad - en fråga om liv och död
 • Bild på omslaget till Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.
  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling
 • Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

  Ledtal för diabetessjuksköterskor

  15 november 2018
  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening utarbetat så kallade ledtal.
  Ledtal för diabetessjuksköterskor
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  26 september 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
  Jämlik vård och hälsa
 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  18 september 2018
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  20 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  2 juli 2018
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 5, 2018

Fritidsstugor i Huså

I fjällbyn Huså, invid Åreskutan, erbjuder vi våra medlemmar en skön vistelse i oslagbart vacker, fjällnära natur.

Boka fritidsstuga
Stora och lilla härbret vid Ödetorpet i Lindåsa

Beställ våra publikationer

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings webbutik
Bild på Svensk sjuksköterskeförenings publikationer

Girl Child Education Fund

Var med och stöd skolgången för döttrar till sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund